Escolas da emigración

Escolas fundadas polas Sociedades da Emigración
Escolas da filantropía particular
       
 
Alonso Alonso, Abdon

Escola da Fundación Petrópolis

Alonso Martínez, Tomás

Grupo Escolar de Castrelos / Grupo Escolar de Coia

Andrade, Jorge de

Convento de Xesuíticas e Colexio de Gramática

Araújo Cuntín, Franciso

Escola San José de Ribarteme

Barreiro Cabanelas, Manuel

Escola de Covelo

Barreiro Muíños, Wenceslao

Escola de Gaxate

Blanco, Manuel

Grupo Escolar de Santa Xusta

Fernández Areal, José

Escolas Fernández Areal

Figueroa, José

Grupo Escolar Figueroa

García Barbón, José

Escola de Artes y Oficios de Vigo

García Naveira, Jesús

Colexio de Betanzos

Irmáns Barcia Boente

Escola e local sindical de Padróns

Irmáns González Gamallo

Escola de Soutolongo  

Laxe González, Domingo da

Escola de Chan de Ataúde

Montero Villegas, Avelino

Colexio de Caldas de Reis

Mosquera, Fermín

Colexio de Fermin Mosquera

Nieto Otero, Ramón

Escolas Nieto

Orelo García, Narciso

Colexio Inmaculada Concepción de Marín

Oro Meire, Franciso

Escola de Eidián

Otero Bermúdez, Andrés

O Colexio de San Miguel de Duxame

Otero González, Marcelino e Ramos Ramos, Manuel

Escola de Barcia

Rodríguez Cachada, Vicenta e fillos

Escola San José de La Guardia

Romero García, Agustín

Escola de Cornazo

Rosales , Juan Antonio

Escola de ler, escribir e gramática. Moaña

Sanz Soto, José Policarpo

Instituto Santa Irene

Serra Fernández, Agapito

Escola de San José. Barcia de Mera