Ligazóns
 

Búsqueda Partidas de Nacemento:

Listado Rexistros Cívis de Galiza: http://cpapx.xunta.es/portal/xustiza/dxxrexistro.htm
 

Búsqueda de Apelidos:

Apelidos de Galiza: http://www.apelidosgalicia.org/
INE-Apelidos: http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
Instituto da Lingua Galega. Cartografia dos Apelidos Galegos: http://servergis.cesga.es/website/apelidos/viewer.asp
 
CIG
Confederación Intersindical Galega: http://www.galizacig.com
 
Cursos de Formación FORGA:
Formación Profesional-Cursos: http://www.forga.org/
 
Entidades da Emigración:
Caballeros de Santiago: www.caballeros.com.br
Federación de Asociacións Galegas da Arxentina: http://www.fsgallegas.org.ar/
 
Entidades da Inmigración:
Amigos de Venezuela: http://amigosdevenezuela.org
Arxentinos no Exterior: www.movimientoargentinosenelexterior.blogspot.com/
Asociación de Inmigrantes Chilenos en Galicia: http://www.chilenos.wesped.es/
Federación Galega de Asociacions de Inmigrantes “Fillos do Mundo”: http://www.aassaapp.com/federacion/
 
Entidades  Culturais:
Asociación de Escritores en Lingua Galega: http://www.aelg.org/
Asociación Galega de Editores: http://www.editoresgalegos.org/
Consello da Cultura Galega: http://consellodacultura.org/
Real Academia Galega: http://www.realacademiagalega.org/
 
Información Estatal de interese:
Instituto Nacional de Empleo: http://www.inem.es/
Ministerio de Trabajo e Inmigración: http://extranjeros.mtas.es/
Ministerior del Interior: http://www.mir.es/
Potal da Cidadania Española no Exterior: http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/index.htm
 
Institucións Oficiais de Galiza:
Concellos de Galiza: http://www.crtvg.es/concellos/listado.asp
Parlamento de Galiza: www.parlamentodegalicia.es
Xunta de Galiza. Secretaria Xeral de Emigración: http://www.galiciaaberta.com/
Xunta de Galiza: http://www.xunta.es/
 
Medios de Comunicación da Emigración
España Exterior: http://www.espaexterior.com/
Fillos de Galicia: http://www.fillos.org/galicia/index.php
Galicia en el Mundo: http://www.cronicasdelaemigracion.com/
Galicia Espallada: http://www.galespa.com.ar/
La Región Internacional: http://www.laregioninternacional.com/
 
Medios de Comunicación editados en Galiza:
A Nosa Terra: http://www.anosaterra.org/
A Peneira: http://www.apeneira.com/
Atlantico Diario: http://www.atlantico.net/
Diario de Arousa: http://www.diariodearousa.com/
El Correo Gallego: http://www.elcorreogallego.es/
El Progreso de Lugo: http://elprogreso.galiciae.com/
Faro de Vigo: www.farodevigo.es
Galicia Diario: http://www.galiciadiario.com/
Galicia Dixital: http://www.galiciadixital.com/
La Región: http://www.laregion.es/
La Voz de Galicia: www.lavozdegalicia.es
Noticias de Galicia: http://www.noticiasgalicia.com/
TVG: http://www.crtvg.es/
Vieiros: http://www.vieiros.com/
Vigo Metropolitano: http://www.vigometropolitano.com/
 
Outros sindicatos nacionalistas:
Sindicato Labrego Galego: http://www.sindicatolabrego.com/